Nieuws

 • Interview met Ingrid Michon-Derkzen

  09 december − Interview met ons Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen, portefeuille J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Drugsbeleid, Zedenwetgeving Lees verder

 • 10 november 2022: in gesprek met Rian Vogels

  24 oktober − Jarenlang heeft Rian als rechter wetten gehandhaafd, inmiddels heeft ze drie jaar ervaring met de uitvoering van wetten. Handhaving en uitvoering: waar loop je dan tegen aan? Op donderdag 10 november is er alle gelegenheid hierover met Rian in gesprek te gaan. Lees verder

 • Paneldiscussie evaluatie WVr en de positie van de GHOR

  22 december − Op 2 november heeft er een paneldiscussie plaatsgevonden onder leiding van Dorine Peters en Lorenzo Grabijn met een panel bestaande uit: Erwin Muller, Ernst Kuipers, André Rouvoet, Robert-Jan Schouwerwou en Krishna Taneja. Lees verder

 • Aankondiging event: Hoe kunnen we voorkomen dat criminelen vat krijgen op het onderwijs?

  17 december − Op het ROC Twente werken politie, gemeenten en docenten samen om ondermijning in het onderwijs te voorkomen. In 2019 is het ROC Twente als eerste in Nederland een experiment gestart waarin docenten via zelf ontwikkeld lesmateriaal geschoold worden in ondermijning, criminaliteit en hoe leerlingen daar slachtoffer maar ook dader kunnen worden. Lees verder

 • Frontex: Gecontroleerd begrenzen

  17 december − Frontex, een meer bediscussieerd Europees Agentschap lijkt er op het moment niet te zijn. Nog enkele maanden geleden was er gesteggel in het Europees Parlement over het bevriezen van budgetten in verband met mensenrechtenschendingen, de NGO One World noemt de organisatie een “huurlingenleger” en van de linker- tot rechterzijde wordt de organisatie goed in de gaten gehouden. Aan de andere kant lijkt de noodzaak voor een effectieve Europese grensbewaker groter te zijn dan ooit en wordt de organisatie inmiddels zelfs in buurland België ingezet om migranten uit het Kanaal te redden. Waar komt dit buitengewone Agentschap vandaan en wat moeten we ermee? Lees verder

 • Paneldiscussie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en de GHOR [evenement is reeds geweest]

  14 oktober − Welke invloed heeft de Coronacrisis op de conclusies commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s omtrent de GHOR? Over die vraag gaat een panel bestaande uit Erwin Muller, Krishna Taneja, Ernst Kuipers, André Rouvoet en Robbert-Jan Schouwerwou in discussie. Lees verder

 • Deltaplan Ondermijning

  08 september − Met licht stramme ledematen stappen we op het tankstation in het Belgische Tessenderloo uit de blauwgroene eerste generatie Mazda MX5. Het is twee uur s ’middags en de eerste keer dat we weer op onze mobieltjes kijken. Het nieuws dat Peter R de Vries is overleden komt hard binnen. Lees verder

 • Evaluatie Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV)

  07 september − Op 21 juni 2021 vond er op initiatief van het netwerk een paneldiscussie plaats over de evaluatie van de WIV. Aan de paneldiscussie deden mee Queeny Rajkowski (VVD Kamerlid), Bert van Delden (voormalige voorzitter CTIVD), Ronald Prins (voormalig TIB-lid en FOX IT, nu Hunt & Hackett) en Pieter Cobelens (Oud MIVD directeur). Het panelgesprek werd geleid door Hans. Organisaties uit het maatschappelijk midden die zich interesseren voor veiligheidsvraagstukken en privacy rechten werden ook uitgenodigd. Organisaties als Amnesty International, Freepress unlimited en Bits of Freedom werden meermaals benaderd maar konden, naar eigen zeggen, agenda technisch niet aanwezig zijn. Het evenement werd georganiseerd door Soumaya Sahla. Lees verder

 • Aankondiging event 2 november: Welke invloed heeft de Coronacrisis op de conclusies commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's?

  07 september − Het is een bewogen tijd. Nederland stond en staat in de ban van Covid-19. Net toen het leek dat het virus onder controle was, laaiden de cijfers weer op. De grote vraag is wanneer de pandemie nu echt achter ons ligt. Eind vorig jaar presenteerde de commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's hun resultaten. Het advies was om onder meer de GHOR en Bevolkingszorg anders te organiseren. Volgens de laatste persconferentie gaat de 1,5 meter er in september af en dan gaan we grotendeels terug naar 'het nieuwe normaal'. De Veiligheidsregio's krijgen weer meer ademruimte en tijd om terug te gaan naar regulier werk. Terug naar de tekentafel, maar wat betekent dit concreet? En welke invloed hebben de ervaringen die we de afgelopen anderhalf jaar hebben opgedaan voor invloed? Deze zijn niet allemaal meegenomen door de commissie. Lees verder

 • Politiek opportunisme voorbij – over het MIT, maar vooral de noodzaak te investeren in de gehele strafrechtketen!

  07 september − In september 2019 werd in de woorden van onze huidig demissionair minister van Justitie & Veiligheid onze rechtsstaat een gevoelige slag toegebracht met de ongekende moord op de advocaat van een kroongetuige in een historisch strafproces. Het was de uitdrukkelijke bedoeling om iedereen die van plan was de hoofdverdachte in dat strafproces te na kwam, te intimideren, te bedreigen, maar bij daadwerkelijke inmenging ook werkelijk om het leven te brengen. Napels aan de Noordzee, blijkt ineens dichtbij. Lees verder

 • Preventief Fouilleren in Amsterdam

  05 september − Laten we eerst even kijken naar de feiten zoals die door de OM-baas, Gerrit van de Burg met de roep om urgentie werden gedeeld. Uit de cijfers blijkt dat het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een levensdelict of poging daartoe met vijftig procent is gestegen naar 199. Het meest opvallend is de stijging in de regio Amsterdam. Preventief fouilleren is een effectief middel gebleken. Niet alleen om de daders aan te kunnen pakken maar belangrijker nog om slachtoffers te voorkomen. Lees verder

 • De Derde Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

  04 september − Inlichtingendiensten zijn bijzondere organisaties. Om vrijheden (A) te kunnen genieten is een veilige omgeving (B) noodzakelijk, om een veilige omgeving te creëren zijn inlichtingendiensten (C) nodig, inlichtingendiensten maken inbreuk op vrijheden (A) om een veilige omgeving (B) te creëren. Voor A is B nodig, voor B is C nodig, C maakt inbreuk op A om B te organiseren. Lees verder

 • Evaluatie Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV)

  20 juni − Op 21 juni organiseren we een evenement over de evaluatie van de WIV. Die evaluatie is afgelopen januari gepubliceerd (en kan je hier lezen). In een paneldiscussie met Pieter Cobelens (voormalig directeur MIVD), Ronald Prins (Hunt & Hackett) en Bert van Delden (oud voorzitter van de CTIVD) bespreken we meerdere conclusies van de commissie. Lees verder

 • Uitnodiging: Debat over "War on drugs" [evenement is reeds geweest]

  04 februari − Drugscriminaliteit in Nederland neemt grote proporties aan en is ondermijnend. Is het legaliseren van drugs de juiste aanpak om ondermijning tegen te gaan? Deze vraag staat centraal in het debat tussen George Rasker en Greetje Bos, onder leiding van Ruud Verkuijlen. Lees verder

 • Uitslag amendementen op het verkiezingsprogramma

  19 november − We hebben een hoge opkomst: meer dan 180 leden brachten hun stem uit via onze digitale stemprocedure. Er zijn 25 amendementen en één motie ingediend. In totaal hebben 23 amendementen en één motie een meerderheid gekregen. Twee amendementen hebben géén meerderheid gekregen: bij het amendement voor een gekozen rechter stemden maar 35% van de leden voor, en bij het amendement over het referendum stemden maar 24% van de leden voor. Lees verder

 • Onze vrijheden onder vuur: spanningen tussen grondrechten en parlementaire werk

  06 november − De afgelopen periode hebben de ontwikkelingen rondom extremisme en radicalisering een hoge vlucht genomen. Door de Corona uitbraak en de noodzakelijke maatregelen daartegen, werden de ongenoegen die men ervoer kennelijk verder gevoed. In oktober 2020 publiceerde de NCTV een rapport met een dreigingsbeeld analyse waarin een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD gepubliceerd: amendementen kunnen worden ingediend

  06 november − Verkiezingsprogramma VVD is gepubliceerd! Lees verder

 • Verdedigen van vrijheid

  05 november − Vanuit mijn werkzame leven ben ik gewend dat het bieden van veiligheid gelijk staat aan het bieden van vrijheid. Een veilige luchthaven waar mensen vrij zijn om reizen, een veilig godshuis waar mensen hun geloof kunnen beleven en een veilig parlement waar Kamerleden in vrijheid hun werk kunnen doen. Zo maar een opsomming van vrije dingen in een veilig land waar je beschermd kan doen en laten wat je wilt, waar je niet op je woorden hoeft te letten en waar je mensen mag opzoeken of ontlopen naar believen. Lees verder

 • Het nieuwe normaal

  04 november − Wat een vervelende en hectische tijden hebben wij achter de rug. Ik weet nog heel goed wanneer het Coronatijdperk voor mij tastbaar werd. Begin maart werd er door ons thematisch netwerk een event georganiseerd over de toekomst van de Veiligheidsregio’s. Kort voor de aanvang ontving ik een push bericht van één van de landelijke nieuwssites, waarin werd aangekondigd dat er geen handen meer geschud mochten worden. Wat was dit onwennig zeg, die eerste avond en de daaropvolgende weken. Inmiddels is het niet meer handen schudden redelijk ingesleten en stel ik mijzelf de vraag of dit nu ‘het nieuwe normaal’ is geworden? Lees verder

 • Veiligheid en mijn voordeur

  04 november − Wij -mijn familie- houden ons strak aan de covid-maatregelen zoals die nu gelden. Sterker, wij hebben er voor gekozen in een bijna complete lockdown te gaan: wij ontvangen nauwelijks nog mensen en dan meestal nog buiten ook. We gaan zeker niet naar groepen/verjaardagen en leggen ook haast geen bezoekjes meer af. Helaas. Lees verder