Nieuws

 • VVD-leden Thematisch Netwerk J&V: “Voor verbod op Consumentenvuurwerk"

  Leden van het Thematisch Netwerk Justitie en Veiligheid willen in overgrote meerderheid (87%) dat er een verbod komt op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. Van hen wil zelfs 51% een landelijk totaalverbod op de verkoop en het zelf afsteken van consumentenvuurwerk. Daarmee sluit dit deel van de VVD-achterban zich aan bij prominenten als Jan van Zanen (Burgemeester Utrecht) en Johan Remkes (Burgemeester Den Haag). Lees verder

 • Terugblikken: bijeenkomst personen met verward gedrag

  01 september − Op 14 mei organiseerden de thematische VVD netwerken J&V en Zorg gezamenlijk de eerste in een reeks van drie events over personen met verward gedrag. Om die reden namen (oud-)VVD Kamerleden Leendert de Lange en Antoinette Laan-Geselschap deel aan de bijeenkomst. Onder de bezielende leiding van voorzitter Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest, ontrolde zich een constructieve dialoog tussen vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bestuur en de uitvoering. Lees verder

 • 16 april: Kick-off Thematisch Netwerk Defensie!

  13 april − Op dinsdagavond 16 april vindt de kickoff plaats van thematisch netwerk Defensie! Het thematisch netwerk ontvangt je graag vanaf 18:30 uur in Nieuwspoort, Den Haag. Lees verder

 • Thematisch Netwerk J&V legt werkbezoek af aan KMar in aanloop van brexit (16 februari)

  16 februari − Op zaterdag 16 februari 2019 heeft het thematisch netwerk J&V met ca. 50 leden een werkgezoek afgelegd naar de Koninklijke Marechaussee. Het was een werkbezoek vol interactiviteit, leermomenten en inzichten over de KMar en hun operationele inzet in de aanloop naar brexit. Lees verder

 • Verslag Discussiebijeenkomst ‘De Houdbaarheid van de Veiligheidsregio’ (24 januari 2019)

  01 februari − Op 24 januari is het event ‘de houdbaarheid van de Veiligheidsregio’s’ in Lelystad georganiseerd door het thematische VVD netwerk Justitie en Veiligheid. Het event is georganiseerd door tafelvoorzitter en bestuurslid Dorine Peters en Gwenn Klabbers (adviseur veiligheid Lelystad). In een klein groepje is gediscussieerd of de huidige schaalgrootte en vorm van de veiligheidsregio’s toekomstbestendig is. Lees verder

 • Werkbezoek Koninklijke Marechaussee ‘Voorbereiding op Brexit’ (16 februari 2019)

  13 december − Op zaterdag 16 februari 2019 neemt het Thematisch Netwerk Justitie & Veiligheid jou mee op een avontuurlijk werkbezoek bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Er zijn beperkte plekken beschikbaar, dus meld je snel aan via MijnVVD. Dat kan tot 1 februari 2019. Lees verder

 • Discussiebijeenkomst ‘De Houdbaarheid van de Veiligheidsregio’ (24 januari 2019)

  13 december − Het thematisch netwerk Justitie en Veiligheid houdt een expertbijeenkomst over 'De Houdbaarheid van de Veiligheidsregio'. Samen met burgemeesters, bestuurskundigen, experts en academici willen wij een avond met u in discussie gaan over de veiligheidsregio. Dat gebeurd op 24 januari 2019 in Lelystad. Lees verder

 • Volstaat het geweldsmonopolie van de overheid nog wel in cyberspace?

  25 september − Samenwerking met het Thematisch Netwerk EZI: Er is groeiend onbehagen over de veiligheid in cyberspace. In de klassieke opvatting over veiligheid is het de taak van de overheid die te bieden. Maar het digitale domein is grotendeels privaat terrein en daarom is in de praktijk sprake van een intensieve publiek-private samenwerking. De regelgeving is echter nog niet zover. Want private partijen moeten vooralsnog wél lijdzaam toezien wanneer hun cyber-veiligheid, of die van hun klanten, wordt bedreigd. De overheid is zelfstandig onvoldoende weerbaar. Wordt het niet tijd voor een geweldsduopolie, en hoe moet die eruit zijn? Lees verder

 • Verslag: criminele innovatie vraagt om innovatief antwoord!

  17 september − Op 4 september 2018 mochten ruim 40 genodigden waaronder onze Kamerleden Sven Koopmans, Arno Rutte en Anne-Wil Duthler nader kennismaken met wat er op het dark web gebeurt. De rondetafel vond plaats op het hoofdbureau van de Nationale Politie, gastheer Commissaris Theo van der Plas, programmadirecteur Cybercrime en Digitalisering en op initiatief van de werkgroep Cybercrime & Privacy (thematische netwerk VVD Justitie en Veiligheid) Lees verder

 • Bijeenkomst Cybercrime & Dark web

  16 augustus − Hoe kunnen we deze bedreigende ontwikkeling tegengaan? De technologie achter het dark web verbieden is onmogelijk en waarschijnlijk ook onwenselijk. De uitdaging is een balans te vinden tussen individuele vrijheden en bestrijding van criminaliteit. Om deze vorm van high-tech criminaliteit te bestrijden is publiek-private samenwerking en internationale coördinatie een vereiste. De overheid zal zich bestuurlijk moeten organiseren om (de invloeden van) criminaliteit via het dark web te kunnen beheersen. Lees verder

 • Sfeerimpressie: input EU verkiezingsprogramma

  20 juli − In de avond van 17 juli 2018 zijn een groep actieve en enthousiaste leden van het Thematisch Netwerk J&V bijeen gekomen samen met de voorzitter van de EU verkiezingsprogrammacommissie om input te genereren voor het Justitie & Veiligheidsgedeelte van dit programma. Lees verder

 • Inputsessie verkiezingsprogramma Europese verkiezingen 2019: wij hebben jouw expertise nodig

  12 juli − De programmacommissie voor de Europese Verkiezingen 2019 is hard bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma. Daarbij hebben wij jouw input nodig. De sessie zal plaatsvinden op het Algemeen Secretariaat van de VVD. Het adres is Mauritskade 21, Den Haag. De sessie begint om 19:15 en zal tot ca. 22:00 duren. Broodjes, koffie, thee en fris zullen worden verzorgd. Lees verder

 • Sfeerimpressie: Expertbijeenkomst Migratie met Malik Azmani

  21 juni − In de avond van 20 juni 2018 hebben 10 experts op het gebied van migratie uit het netwerk samen met de Tweede Kamerleden Malik Azmani en Remco Dijkstra gesproken over Europese migratie. Lees verder

 • Sfeerimpressie: Onderlinge Privacy: Verder kijken dan de nieuwe AVG

  23 mei − De bijeenkomst van 17 mei 2018 in Nieuwspoort is goed door onze leden ontvangen. Ca. 30 kritische VVD-leden en netwerkvrienden zijn in debat gegaan met VVD Tweede Kamerlid Sven Koopmans over zijn initiatiefnota onderlinge privacy. Vincent Böhre, Privacy First, vertolkte een pro-privacy standpunt. Edo Haveman, Facebook, liet weten hoe Facebook de onderlinge privacy tussen mensen waarborgd. Lees verder

 • Ons eerste evenement | Onderlinge Privacy: Verder kijken dan de nieuwe AVG

  03 mei − Op 17 mei 2018 organiseren wij in Nieuwspoort Den Haag een discussieavond over onderlinge privacy. Gastsprekers zijn onder andere Edo Haveman (Facebook) en Vincent Böhre (Privacy First). Ook willen wij met jou in discussie gaan: wat vind jij van onderlinge privacy? Entree is gratis - het evenement wordt gevolgd door een netwerkborrel. Lees verder

 • Ervaringen met drankkoeriers

  03 april − De Gemeente Hilversum ziet de activiteiten van illegale leveranciers van sterke drank als gevaar voor de volksgezondheid. In de regio Hilversum en de rest van de regio Gooi en Vechtstreek zijn grote zorgen over het drankgebruik van minderjarigen. Dat ligt hoger dan elders in het land. Lees verder

 • Gemeenteraadsleden: woordvoerders veiligheid, meld u!

  22 maart − Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, zal het netwerk de voorzitters van alle gemeentefracties vragen om er zorg voor te dragen dat in ieder geval de woordvoerders veiligheid lid worden van ons thematisch netwerk. Voor de uitwisseling van effectieve moties, amendementen en initiatiefvoorstellen worden de woordvoerders verzocht om die aan onze secretaris (secretaris@jenv.vvd.nl) te mailen met de contactgegevens van de indiener. Lees verder

 • Justitie & Veiligheid is aanwezig op de VVD Ledendag op 7 april 2018

  17 maart − Op 7 april 2018 is er een Ledendag in de Tweede Kamer, Den Haag. Deze dag krijg je een ‘kijkje achter de schermen’ van de Tweede Kamerfractie, maak je kennis met onze politici en de partij. Je wordt rondgeleid door één van onze Tweede Kamerleden, neemt deel aan een debat in de plenaire zaal en volgt één van de workshops. Lees verder

 • Jaarplanning Thematisch Netwerk Justitie & Veiligheid bekend

  13 maart − Het netwerk heeft een jaarplanning opgesteld. Naast de interne tafelbijeenkomsten gaan wij drie evenementen organiseren in 2018. In mei starten wij met een bijeenkomst over privacy waarbij ons Kamerlid Sven Koopmans nauw bij betrokken zal zijn. Ook is het onze intentie om nu regelmatig met u te communiceren en van gedachten te wisselen over Justitie en Veiligheid-onderwerpen. Daartoe is al een eerste aanzet gedaan op de VVD Community. Lees verder

 • Tafelvoorzitters Justitie & Veiligheid zijn bekend

  07 maart − Vijf nieuwe tafelvoorzitters, Bas Leenarts, Dorine Peters, Hans Lemain, Petra Borst en Paul Hanraets zijn tot het bestuur toegetreden. Ook een nieuwe secretaris, Jonathan Seib, is door het hoofdbestuur aangesteld. Lees verder