Paneldiscussie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en de GHOR [evenement is reeds geweest]

Welke invloed heeft de Coronacrisis op de conclusies commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s omtrent de GHOR? Over die vraag gaat een panel bestaande uit Erwin Muller, Krishna Taneja, Ernst Kuipers, André Rouvoet en Robbert-Jan Schouwerwou in discussie.

!!WEGENS GROTE BELANGSTELLING IS AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK!!

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd organiseert het thematisch netwerk J&V op dinsdagavond 2 november een evenement over de invloed van de Coronacrisis op de conclusies van de commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s.

De commissie adviseert om de organisaties in de zorg primair zelf verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. De commissie adviseert om de algemeen besturen van de veiligheidsregio's in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces. Hiervoor is geen aparte GHOR-organisatie nodig vinden zij. Maar is dat wel zo? Ondersteunen de inzichten die opgedaan zijn tijdens Corona deze conclusies? Kan de zorg dat aan?

Een panel van deskundigen gaan hierover op 2 november in discussie. De avond wordt ingeleid door Erwin Muller, de voorzitter van de onderzoekscommissie. Het discussiepanel bestaat uit:

  • Erwin Muller, voorzitter commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio's
  • Ernst Kuipers, bestuurder Erasmus MC
  • Krishna Taneja, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
  • André Rouvoet, voorzitter GGD-GHOR Nederland
  • Robbert-Jan Schouwerwou, hoofd GHOR Utrecht 

Na de paneldiscussie is er ruimte voor discussie met de mensen in de zaal. Het evenement zal plaatsvinden in Cafe Schlemmer aan de Lange Houtstraat 17 in Den Haag. De inloop is vanaf 19:30u en we beginnen om 20:00u. Rond 21:30u is er de gelegenheid om na te borrelen. De drankjes zijn voor eigen rekening.


 

Wij kijken uit naar deze avond en hopen jullie op 2 november eindelijk weer fysiek te ontmoeten.