Aankondiging event 2 november: Welke invloed heeft de Coronacrisis op de conclusies commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's?

Het is een bewogen tijd. Nederland stond en staat in de ban van Covid-19. Net toen het leek dat het virus onder controle was, laaiden de cijfers weer op. De grote vraag is wanneer de pandemie nu echt achter ons ligt. Eind vorig jaar presenteerde de commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's hun resultaten. Het advies was om onder meer de GHOR en Bevolkingszorg anders te organiseren. Volgens de laatste persconferentie gaat de 1,5 meter er in september af en dan gaan we grotendeels terug naar 'het nieuwe normaal'. De Veiligheidsregio's krijgen weer meer ademruimte en tijd om terug te gaan naar regulier werk. Terug naar de tekentafel, maar wat betekent dit concreet? En welke invloed hebben de ervaringen die we de afgelopen anderhalf jaar hebben opgedaan voor invloed? Deze zijn niet allemaal meegenomen door de commissie.

Als netwerk Justitie en Veiligheid vinden we dat een erg interessante vraag en daarom organiseren wij in het najaar een event. Hoe kijken wij aan tegen de conclusies van de commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's na de coronacrisis? De commissie geeft aan dat de Wet veiligheidsregio's niet duidelijk is over de taken die nodig zijn voor de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing. Door overlap van taken tussen veiligheidsregio, GGD, Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en het overleg niet-acute zorg staat de meerwaarde van de GHOR taken en -organisatie ter discussie.

De commissie adviseert om de organisaties in de zorg primair zelf verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. De commissie adviseert om de algemeen besturen van de veiligheidsregio's in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces. Hiervoor is geen aparte GHOR-organisatie nodig vinden zij. Maar is dat wel zo? Ondersteunen de inzichten die opgedaan zijn tijdens Corona deze conclusies? Een panel van deskundigen gaan hierover in discussie. Op 2 november vindt er een evenement plaats. Blok de datum en houd de nieuwsbrief in de gaten.

Dorine Peters & Lorenzo Grabijn