Onze vrijheden onder vuur: spanningen tussen grondrechten en parlementaire werk

De afgelopen periode hebben de ontwikkelingen rondom extremisme en radicalisering een hoge vlucht genomen. Door de Corona uitbraak en de noodzakelijke maatregelen daartegen, werden de ongenoegen die men ervoer kennelijk verder gevoed. In oktober 2020 publiceerde de NCTV een rapport met een dreigingsbeeld analyse waarin een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is.

Wil je reageren op dit stuk? Dat kan via secretaris@jenv.vvd.nl.

Zo stelt de NCTV dat de maatschappelijke ongenoegen zich zowel online als offline manifesteert. Mensen die de overheid, wetenschap en de traditionele media al langer wantrouwden, kunnen door complottheorie├źn en desinformatie hun denkbeelden bevestigd zien. Dit leidt dikwijls tot verdere polarisatie, verharding, intimidatie en geweld. Want onder hen is er een onderstroom die verder gaat dan het verbaal off/online uiten van hun grieven. Zij belagen journalisten, politici of intimideren politiemensen, aldus het rapport.

Deze ontwikkelingen hebben er reeds toe geleid dat het NOS journaal het NOS logo van de satelliet-en straalwagens voor TV en radio hebben verwijderd. Omdat hun journalisten vaker doelwit zijn van stevige bedreigingen en agressie door onder meer activisten van Virus Waanzin. Dit raakt de persvrijheid wat een belangrijk fundament onder de democratie is. 

Ook Uitte de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, haar zorgen over radicale demonstranten die voor het kamergebouw iedere dag demonstreren, voor een grimmige sfeer zorgen en kamerleden belagen. Dit heeft niet alleen een grote impact op ministers en kamerleden, maar ook de medewerkers, journalisten en ambtenaren. Tijdens de Nieuwsuur uitzending op 15 oktober 2020 zei Arib dat het parlement hierdoor niet ongehinderd kan functioneren. Dit laat dus zien dat demonstreren, wat een grondrecht is, in dit geval op gespannen voet staat met het functioneren van het Huis van de Democratie.

Als VVD Thematisch Netwerk Veiligheid en Justitie nemen wij dit hoog op. Want onze liberale democratische vrijheden staan onder vuur. We zullen de komende periode online expertmeetings organiseren met de VVD Kamerleden en VVD leden om harde noten te kraken en maatregelen en aanbevelingen te bespreken.