Paneldiscussie evaluatie WVr en de positie van de GHOR

Op 2 november heeft er een paneldiscussie plaatsgevonden onder leiding van Dorine Peters en Lorenzo Grabijn met een panel bestaande uit: 
·       Erwin Muller, voorzitter commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s
·       Ernst Kuipers, bestuurder Erasmus MC
·       André Rouvoet, voorzitter GGD-GHOR Nederland
·       Robert-Jan Schouwerwou, hoofd GHOR Utrecht
·       Krishna Taneja, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord


 Onze Tweede Kamerleden Ingrid Michon-Derkzen en Ruud Verkuijlen en ons Eerste Kamerlid Henk jan Meijer waren aanwezig om de discussie tot zich te nemen.


  De belangrijkste punten uit de discussie zijn als volgt:
·       95% van de crisisaanpak moet worden behouden zoals het is. De basis staat en die voldoet prima. De stelselverandering is vooral bedoeld voor een grote crisis.
·       De coördinatie van zorg tijdens een crisis zou wisselend per incident ingevuld moeten worden. De rol van één vaste vertegenwoordiger vanuit de zorg, momenteel de DPG, staat ter discussie. Dit moet kunnen wisselen per soort crisis. In sommige gevallen is een voorzitter ROAZ of RONAZ een logischere keuze.
·       De rol die de GHOR vervult blijft en kan worden ondergebracht bij een dienst crisisbeheersing. 
·       De coronapandemie is niet maatgevend voor alle type crisissen. Aan veel rampen en crises hangt een zorgaspect.
·       Bovenregionale (nationale) coördinatie moet beter in de wet geregeld worden.
·       Het koppelvlak tussen publiek en privaat is niet helder. Zorg dat er regelgeving is voor de private partijen die hen ook tot bepaalde handelingen verplicht.


 Binnenkort wordt het volledige verslag van de bijeenkomst online gezet.