Verdedigen van vrijheid

Vanuit mijn werkzame leven ben ik gewend dat het bieden van veiligheid gelijk staat aan het bieden van vrijheid. Een veilige luchthaven waar mensen vrij zijn om reizen, een veilig godshuis waar mensen hun geloof kunnen beleven en een veilig parlement waar Kamerleden in vrijheid hun werk kunnen doen. Zo maar een opsomming van vrije dingen in een veilig land waar je beschermd kan doen en laten wat je wilt, waar je niet op je woorden hoeft te letten en waar je mensen mag opzoeken of ontlopen naar believen.

Wil je reageren op dit stuk? Dat kan via secretaris@jenv.vvd.nl.

De afgelopen maanden is dat opeens heel anders. Veiligheid betekent opeens dat je binnenblijft, buiten anderhalve meter afstand houdt en heel veel dingen niet meer doet. Deze tijd vraagt om een balans tussen veiligheid en vrijheid die past bij de dreiging waar we mee te maken hebben. 

Tegelijkertijd is vanuit de randen van de maatschappij de roep ontstaan om ongebreidelde vrijheid. De vrijheid om de veiligheid van een ander op het spel te zetten door geen afstand te houden, door vrijheid om te feesten boven onze samenleving te stellen of door het demonstratierecht te misbruiken om het functioneren van onze democratie te belemmeren. En dat allemaal onder de noemer “vrijheid”, in welke mismaakte variant dan ook.

Als liberalen staan we voor de uitdaging om vrijheid uit te dragen en te verdedigen en daarmee raken we in de huidige COVID-19 crisis aan de paradox van tolerantie. De vrijheden die we als liberalen uitdragen, betekenen ook dat we intolerant zijn naar degenen die de veiligheid van ons als mens in gevaar brengen. Of dat nu gaat om de vrijheid om cartoons te maken, moeilijke politieke besluiten te nemen of de vrijheid om op veilige afstand boodschappen te doen. Laten we ons als samenleving richten op wat het echt betekent om vrij te zijn en samen die koers, veilig aanhouden.