Politiek opportunisme voorbij – over het MIT, maar vooral de noodzaak te investeren in de gehele strafrechtketen!

In september 2019 werd in de woorden van onze huidig demissionair minister van Justitie & Veiligheid onze rechtsstaat een gevoelige slag toegebracht met de ongekende moord op de advocaat van een kroongetuige in een historisch strafproces. Het was de uitdrukkelijke bedoeling om iedereen die van plan was de hoofdverdachte in dat strafproces te na kwam, te intimideren, te bedreigen, maar bij daadwerkelijke inmenging ook werkelijk om het leven te brengen. Napels aan de Noordzee, blijkt ineens dichtbij.

De reactie van de minister was om een tegenmacht op de been te brengen om de georganiseerde misdaad een gevoelige slag toe te brengen. En die tegenmacht zou het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) gaan heten. Een samenwerking tussen verschillende opsporingsdiensten, de douane en de belastingdienst.

Al voor de geboorte van dit MIT kwamen de kritische geluiden op gang. Het zou bestaande diensten leegzuigen. Het zou ten onder gaan aan intern gekrakeel en onvermogen om de verschillende culturen van de verschillende diensten onder een eensgezinde vlag te krijgen. Het zou vooral een praatclub worden die geen euro of kilo in beslag ging nemen. 

Deze zorgen leefden ook in de Tweede Kamer, in deze aangevoerd door kritische kamervragen door onze eigen VVD. Van meet af aan zijn vragen gesteld of dit MIT wel zou gaan vliegen en of dit wel het antwoord was op het toenemende geweld uit de onderwereld. De minister hield stand en antwoordde steeds dat het echt ging werken. In 2023 zou het volledig operationeel zijn.

We zijn twee jaar verder na de moord op de advocaat. Het MIT is nog niet van de grond. Of het in 2023 volledig operationeel kan zijn, is de vraag. Het team zelf zal zich niet gaan bekommeren om kerels en kilo’s, maar om de structuren. Zo wordt bevestigd door de kwartiermaker. Hoe dit mogelijk is, dat is eigenlijk niet te bevatten. Hoe kunnen we ooit de misdaad bestrijden zonder ons te bekommeren om de kerels, de kilo’s en de euro’s?

Ondertussen zijn we afgelopen weken getuige geweest van een onvoorstelbare en hondsbrutale moord. Die op de vertrouwenspersoon van de eerdergenoemde kroongetuige. Tevens ‘s lands bekendste misdaadjournalist. Een strijder voor gerechtigheid werd hij de afgelopen weken genoemd. En het is waarschijnlijk dat hij om dezelfde reden werd vermoord als de advocaat.

Het MIT heeft niet geholpen. Integendeel. Het politieke paradepaard van de minister is, om Cyrille Fijnaut aan te halen, kreupel voor het überhaupt de baan op gegaan is.

Wij zijn voor extra geld in de opsporing. Maar investeer dat structureel in de versterking van de bestaande opsporingsdiensten. En in de rest van de strafrechtketen. Versterk daarnaast de onderlinge samenwerking en de weerbaarheid. Zorg goed voor al die dappere mensen die bereid zijn nog hier hun werk in te doen. Ga kerels, kilo’s en euro’s pakken. 

Stop met het politiek opportunisme, luister naar de mensen die al bezig zijn met hun moeilijke strijd tegen de georganiseerde misdaad en sluit aan bij hun beeld van wat nodig is.

Greetje Bos & Lorenzo Grabijn