De Veiligheidsregio: geen onbekend begrip meer!

Sinds 2014 werk ik binnen de wondere wereld van crisisbeheersing en de Veiligheidsregio. Op feestjes moest ik vaak uitleggen wat ik nu precies deed. De Veiligheidsregio, wat is dat? Wat doen die? Zelfs tijdens oefeningen met partners merkte ik dat het niet altijd duidelijk was.

Wil je reageren op dit stuk? Dat kan via secretaris@jenv.vvd.nl.

Tijdens die oefeningen wordt gebruik gemaakt van scenario’s. Ik heb het privilege mogen meemaken om een aantal keer aan een (inter)regionale oefening op het gebied van pandemieën mogen meedoen als waarnemer. Vaak werd om het scenario toch wel een beetje gegrinnikt. Dat gebeurt toch niet in Nederland. Een eerste hulp zonder genoeg personeel, wanneer komt dat nou voor…

Helaas zijn deze scenario’s nu de werkelijkheid geworden. Meer dan zelfs. De Veiligheidsregio is geen onbekende term meer. Corona valt samen met de periode waarin de wet op de Veiligheidsregio’s geëvalueerd wordt. Op 9 maart heeft het ons netwerk een event gehouden over deze evaluatie op de dag van de eerste persconferentie met Rutte, de minister van VWS en Jaap van Dissel. Hoe symbolisch kan het soms zijn?

Eén van de onderwerpen die bediscussieerd werd, is wat de rol van Publieke gezondheid en de GHOR moet zijn? Moet Publieke Gezondheid wel onderdeel van de wet blijven? Lopen de rollen van de Veiligheidsregio en de GGD niet door elkaar? En zouden de regio’s van de GHOR, de GGD en de Veiligheidsregio’s niet meer synchroon moeten worden georganiseerd? Wilt u het verslag van deze bijeenkomst nog eens willen nalezen dan kan dat hier. Het verslag is gedeeld met de programmacommissie en de evaluatiecommissie.

Ik ben benieuwd welke wijzigingen worden toegepast, ook in het licht van het afgelopen jaar. Eén ding is zeker. Op feestjes, als het weer mag, hoef ik nooit meer uit te leggen wat nou die Veiligheidsregio’s precies doen!

Wil je ook het verslag nalezen? Klik dan hier!