VVD-leden Thematisch Netwerk J&V: “Voor verbod op Consumentenvuurwerk"

Leden van het Thematisch Netwerk Justitie en Veiligheid willen in overgrote meerderheid (87%) dat er een verbod komt op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. Van hen wil zelfs 51% een landelijk totaalverbod op de verkoop en het zelf afsteken van consumentenvuurwerk. Daarmee sluit dit deel van de VVD-achterban zich aan bij prominenten als Jan van Zanen (Burgemeester Utrecht) en Johan Remkes (Burgemeester Den Haag).

Het Thematisch Netwerk Justitie en Veiligheid van de VVD heeft onder haar 600 leden een poll gehouden. De ondervraagde leden worden door het Thematisch Netwerk actief betrokken bij politieke vraagstukken op het gebied van veiligheid en justitie. Met de jaarwisseling achter de rug klinkt de roep om consumentenvuurwerk te verbieden steeds luider. Het netwerk heeft daarom steekproef onder haar leden gehouden. De uitkomst van de poll wordt aan de VVD Kamerfractie bij haar overwegingen mee te geven.

Jonathan Seib, secretaris van het netwerk: “Deze uitkomst laat zien dat ook binnen d de VVD er draagvlak is om consumentenvuurwerk (deels) te verbieden. Het is een duidelijk signaal dat de VVD de hulpverleners tegemoet moet komen in haar standpunten. De politie, artsen, de onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) én verzekeraars zeggen dat Oud en Nieuw anders gevierd moet worden. Daar sluiten het Thematisch Netwerk zich bij aan. De jaarwisseling moet weer veilig en feestelijk worden.”

Veel leden geven in de poll aan dat een verbod alleen werkt als dit wordt gecombineerd met méér handhaving. Het Thematisch Netwerk zal de uitkomst van de poll aan de Tweede Kamerfractie en voorzitter Klaas Dijkhof aanbieden, zodat zij deze kunnen meewegen in het bepalen van hun standpunt.

Thematisch Netwerken binnen de VVD hebben als doel leden te verbinden rondom belangrijke thema’s. Zij stellen in staat om hun kennis in te zetten voor de partij, en daarmee voor heel Nederland. Ook niet-VVD leden kunnen lid worden van een thematisch netwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris@jenv.vvd.nl.