Terugblikken: bijeenkomst personen met verward gedrag

Op 14 mei organiseerden de thematische VVD netwerken J&V en Zorg gezamenlijk de eerste in een reeks van drie events over personen met verward gedrag. Om die reden namen (oud)VVD Kamerleden Leendert de Lange, met GGZ en maatschappelijke opvang in zijn portefeuille, en Antoinette Laan-Geselschap deel aan de bijeenkomst. Onder de bezielende leiding van voorzitter Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest, ontrolde zich een constructieve dialoog tussen vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bestuur en de uitvoering.

Duidelijk werd dat alle bouwstenen voor een effectieve aanpak op lokaal niveau al zijn opgeleverd door het schakelteam personen met verward gedrag. Vraag is welke basisvoorziening is er landelijk nodig om de decentrale implementatie daarvan te doen slagen.

Het was een mooi vraagstuk om met de leden van beide netwerken over in debat te gaan. Veel dank gaat uit naar de voorzitter, Kamerleden, deelnemers, organisatoren Bas Leenaerts (J&V) en Dirk Jan Stuijvenberg (G&Z) en de Tweede Kamerfractie voor het gebruik van de fractiekamer.