Verslag Discussiebijeenkomst ‘De Houdbaarheid van de Veiligheidsregio’ (24 januari 2019)

Op 24 januari is het event ‘de houdbaarheid van de Veiligheidsregio’s’ in Lelystad georganiseerd door het thematische VVD netwerk Justitie en Veiligheid. Het event is georganiseerd door tafelvoorzitter en bestuurslid Dorine Peters en Gwenn Klabbers (adviseur veiligheid Lelystad). In een klein groepje is gediscussieerd of de huidige schaalgrootte en vorm van de veiligheidsregio’s toekomstbestendig is.

Vragen die hierbij spelen zijn; gaan we met schaalvergroting beter informatie delen (of blijft het een soort Republiek der Veiligheidsregio’s)? Hoe gaan we om met verlengd lokaal bestuur? Staat de investering in personeel en organisatie nog in verhouding tot waar we het voor gebruiken (klassieke rampen) of moeten we gaan uitbreiden naar ook sociale crises? Wat is daar dan voor nodig?

Het volledige verslag van de bijeenkomst treft u aan in de bijlage.