Werkbezoek Koninklijke Marechaussee ‘Voorbereiding op Brexit’ (16 februari 2019)

Op zaterdag 16 februari 2019 neemt het Thematisch Netwerk Justitie & Veiligheid jou mee op een avontuurlijk werkbezoek bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De KMar heeft een breed scala aan taken zowel binnen de Nederlandse samenleving als daarbuiten. Aan de hand van een interactieve veiligheidsworkshop wordt je uitgedaagd mee te denken over wat jij zou doen wanneer je als teamleider van een beveiligingseenheid beslissingen moet nemen die grote gevolgen kunnen hebben… Daarnaast wordt een externe locatie van de KMar bezocht waarbij kennis gemaakt wordt met de taken van een operationele brigade en de mogelijke gevolgen die een harde Brexit gaat krijgen voor de KMar.

Het volledige programma mogen wij – vanwege veiligheidsoverwegingen – niet bekend maken. De dag start om 10:00 op de Beatrixkazerne (van Alkemadelaan 85) in Den Haag, en eindigt rond 16:00 op dezelfde locatie. Lunch en vervoer gedurende de dag wordt verzorgd. Er zijn géén kosten verbonden aan dit werkbezoek. Inschrijven kan via MijnVVD.

Let op: inschrijven voor dit evenement kan tot uiterlijk 1 februari 2019. Uw persoonsgegevens zullen aan de KMar worden verstrekt uit veiligheidsoverwegingen.

Heeft u vragen? Dan kunt u zich wenden tot Jonathan Seib via secretaris@jenv.vvd.nl.