Discussiebijeenkomst ‘De Houdbaarheid van de Veiligheidsregio’ (24 januari 2019)

Het thematisch netwerk Justitie en Veiligheid houdt een expertbijeenkomst over 'De Houdbaarheid van de Veiligheidsregio'. Samen met burgemeesters, bestuurskundigen, experts en academici willen wij een avond met u in discussie gaan over de veiligheidsregio. Uw input als lid, ervaringsdeskundige of geïnteresseerde is daarbij enorm van belang.

U bent op 24 januari 2019 van 19:30 tot 21:30 welkom op onze locatie in het midden van het land:

Aan Ut Water
IJsselmeerdijk 17
8221 RC Lelystad
https://goo.gl/maps/KoTgVJGwjS52

Voor deze avond verwachten wij van u dat u zich inleest in de stukken die wij naar u sturen. Dat zorgt ervoor dat we een inhoudelijk stevige discussie met elkaar kunnen voeren.

Heeft u vragen? Dan kunt u zich wenden tot Dorine Peters via secretaris@jenv.vvd.nl.