Bijeenkomst Cybercrime & Dark web

Technologische innovatie vergroot onze welvaart en veiligheid, maar vormt ook potentieel om criminaliteit te faciliteren. Het dark web is een verborgen gedeelte van het internet waar gebruikers elkaar anoniem treffen. Het wordt gebruikt voor verschillende legitieme zaken zoals het ontduiken van censuur, internetvrijheid, en om onderzoek te kunnen doen naar onderwerpen die gevoelig liggen in bepaalde landen. Maar ook criminelen maken dankbaar gebruik van de anonimiteit op het dark web en gebruiken cryptomunten als bitcoin voor bijvoorbeeld het organiseren van mensen- en drugshandel, rekrutering en de financiering van terrorisme, uitwisselen van kinderporno, en het handelen in cybercrime diensten. De mogelijkheid om markten te creëren voor een groot aantal criminele activiteiten, onttrekt zich geheel aan het toezicht van de overheid en maatschappij. Het vertrouwen in de overheid als toezichthouder en handhaver en het onderling vertrouwen van burgers komt hierdoor in gevaar. Criminelen tasten zo niet alleen de veiligheid van de individuele burgers of bedrijven aan, maar bedreigen ook het functioneren van de overheid en ondermijnen de maatschappij.

Hoe kunnen we deze bedreigende ontwikkeling tegengaan? De technologie achter het dark web verbieden is onmogelijk en waarschijnlijk ook onwenselijk. De uitdaging is een balans te vinden tussen individuele vrijheden en bestrijding van criminaliteit. Om deze vorm van high-tech criminaliteit te bestrijden is publiek-private samenwerking en internationale coördinatie een vereiste. De overheid zal zich bestuurlijk moeten organiseren om (de invloeden van) criminaliteit via het dark web te kunnen beheersen.

De VVD werkgroep Cybercrime & Privacy van het Thematisch Netwerk J&V houdt samen met het Europese onderzoeksprogramma MEDI@4SEC hierover een expertbijeenkomst op dinsdagavond 4 september. Wij nodigen u hier graag voor uit. Het doel van de bijeenkomst is tweeërlei, het bewustzijn over de gevaren en trends op het dark web bij Kamerleden te vergroten en de uitkomsten van de eerder gehouden dark web workshop door MEDI@4SEC bij stakeholders te borgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Presentatie Hansa casus door het Dark Web team van de Nationale Politie. Een inkijk in de unieke en succesvolle operatie waarin de dark web marktplaats Hansa door de politie is overgenomen en neergehaald
  • TNO game waarin aanwezigen het 'dark web' kunnen ervaren
  • Presentatie van aanbevelingen uit de internationale MEDI@4SEC workshop ‘Policing the Dark Web’, 26 september 2017, Den Haag, gevolgd door:
  • Paneldiscussie met sprekers en panelleden uit overheid en bedrijfsleven en de zaal
Wanneer: 4 september 2018 18:00 - 21:00 uur, inclusief lopend buffet
Waar: Hoofdbureau van de Politie Den Haag: Nieuwe Uitleg 1, Den Haag
Met: Sprekers en panelleden: onder meer Theo van der Plas (portefeuillehouder Cybercrime Politie), Hans van der Vlist (directeur FIOD), Arthur van Dijk (voorzitter Transport en Logistiek Nederland), Adriaan van Dorp (managing director Security & Integrity ABN AMRO), Bart Nieuwenhuizen (hoofdofficier van Justitie OM), Mark van Staalduinen (Interpol/TNO)


Aanmelden kan via secretaris@jenv.vvd.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: we vragen u daarom om zich zo spoedig mogelijk aan te melden.