Ervaringen met drankkoeriers

De Gemeente Hilversum ziet de activiteiten van illegale leveranciers van sterke drank als gevaar voor de volksgezondheid. In de regio Hilversum en de rest van de regio Gooi en Vechtstreek zijn grote zorgen over het drankgebruik van minderjarigen. Dat ligt hoger dan elders in het land.

Op dit moment kan er alleen een boete worden opgelegd. Moeten er extra straffen beschikbaar komen om op te leggen zoals het innemen van de voorraad van de leverancier, het innemen van het voertuig of een gevangenisstraf? Of moet de overheid hun heil niet zoeken in extra regels en straffen, maar meer handhaven en voorlichting?

Wat is uw mening? Heeft u ervaringen met drankkoeriers in uw regio? U kunt uw ervaringen ook mailen naar secretaris@jenv.vvd.nl.