Gemeenteraadsleden: woordvoerders veiligheid, meld u!

Woordvoerders veiligheid
Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, zal het netwerk de voorzitters van alle gemeentefracties vragen om er zorg voor te dragen dat in ieder geval de woordvoerders veiligheid lid worden van ons thematisch netwerk. Dat stelt ons in staat om snel betekenisvolle werkende initiatieven uit te wisselen en zo mogelijk landelijk te agenderen. Maar ook voor onze Kamerleden is het waardevol om voorgenomen landelijk beleid te kunnen toetsen op praktische haalbaarheid op lokaal niveau. Woordvoerders kunnen zich aanmelden via Mijn VVD!


Collectief kapitaal
Voor de uitwisseling van effectieve moties, amendementen en initiatiefvoorstellen worden de woordvoerders verzocht om die aan onze secretaris (secretaris@jenv.vvd.nl) te mailen met de contactgegevens van de indiener. Een aantal leden heeft zich bereid verklaard om in een redactiecommissie zitting te nemen. Tot wij zicht hebben op de aard, omvang en potentie van deze uitwisseling beperkt die zich tot een experiment. Aan het hoofdbestuur zullen wij eind 2018 onze ervaringen met de uitwisseling voorleggen.