Jaarplanning Thematisch Netwerk Justitie & Veiligheid bekend

Het netwerk heeft een jaarplanning opgesteld. Naast de interne tafelbijeenkomsten gaan wij drie evenementen organiseren in 2018. In mei starten wij met een bijeenkomst over privacy waarbij ons Kamerlid Sven Koopmans nauw bij betrokken zal zijn. Over de details zult u op korte termijn worden geïnformeerd. Na het reces zullen wij twee andere evenementen organiseren in samenwerking met onze Kamerleden.

Ook is het onze intentie om nu regelmatig met u te communiceren en van gedachten te wisselen over Justitie en Veiligheid-onderwerpen. Een eerste aanzet is daartoe reeds gegeven op de VVD Community met de debatstelling, "gewone burgers merken niets van ondermijning" (vermenging criminele onderwereld in de bovenwereld). Laat u weten wat u daarvan vindt?