Willem van Hoof

Als onlangs afgestuurde strafrechtjurist zat ik al een tijdje te dubben hoe ik deze kennis niet verloren kan laten gaan, maar zo tactisch mogelijk in kan zetten. In het dagelijks leven ben ik namelijk fiscalist, dus daar kan ik deze kennis maar zeer sporadisch toepassen. De vrijgekomen positie binnen het thematisch netwerk Veiligheid en Justitie is dan ook op mijn lijf geschreven. Tijdens mijn master strafrecht heb ik mij door middel van keuzevakken onder andere verdiept in het criminaliteits- en veiligheidsbeleid en de Nederlandse rechtspleging. Juist die verbreding spreekt mij ontzettend aan zodat ik nu vanuit een breder perspectief naar de Nederlandse strafbaarstelling kan kijken. 

 

Onderwerpen waar ik in het bijzonder in geïnteresseerd ben, zijn: delicten op het grensvlak van (bijzonder) strafrecht en fiscaal strafrecht, uitingsdelicten, mensenhandel, rechtsstatelijkheid, internationale aanpak criminaliteit specifiek witwassen en alternatieve geschiloplossingen (mediation).

 

Graag ontmoet ik jullie allen op een van onze bijeenkomsten!