Tafelvoorzitters Justitie & Veiligheid zijn bekend

Het is alweer enige tijd geleden dat u een eerste bericht ontving. Het formeren van een netwerk-bestuur nam tijd in beslag. In dat eerste bericht meldde ik u dat het netwerk Justitie en Veiligheid actief werd. Tevens deed ik een oproep aan netwerkleden om zich te melden wanneer zij bereid waren om een actieve rol te spelen in een van de thematische debattafels, bij evenementen of bij het verzamelen en ontsluiten van lokale betekenisvolle initiatieven. In een partij die bestaat uit doeners blijft zo'n oproep natuurlijk niet zonder gevolg. Dank voor de vele aanmeldingen.

Allereerst werd door het hoofdbestuur een secretaris voor het netwerk benoemd. Ik ben zeer verheugd dat Jonathan Seib met mij de handschoen oppakt. Samen met Jonathan en Paul Hanraets heb ik onze vier woordvoerders Justitie en Veiligheid bezocht in de Tweede Kamer. Dit met het doel om actuele onderwerpen op te halen voor de diverse tafels en evenementen. Met de onderwerpen eenmaal bekend werden tafelvoorzitters gezocht. Uitgangspunt daarbij was dat tafelvoorzitters actief zijn rond die onderwerpen en beschikken over een actueel en relevant netwerk. Dat heeft geleid tot vijf nieuwe bestuursleden. Op de pagina 'mensen' kunt u meer informatie over hen krijgen.

Onderwerpen & Tafelthema’s
De onderwerpen die op basis van de inventarisatie worden geadresseerd zijn als volgt bij de diverse tafels belegd.

  • Petra Borst (rechtspraak en wetsvernieuwing); onder andere de volgende onderwerpen vallen hier ook onder: kansspelen en vrijheid van meningsuiting.
  • Bas Leenaerts (lokale veiligheid en ondermijning); onder andere de volgende onderwerpen vallen hier ook onder: prostitutie en radicalisering.
  • Dorien Peters (veiligheidsregio en terrorisme); onder andere de volgende onderwerpen vallen hier ook onder: WIV, AIVD, radicalisering.
  • Paul Hanraets (cybercrime en privacy); onder andere de volgende onderwerpen vallen hier ook onder: economische cyberspionage en verschillende vormen van privacy.
  • Hans Lemain (algemene veiligheid); onder andere de volgende onderwerpen vallen hier ook onder; vluchtelingen, COA/IND en gemeentelijke veiligheid.
De vier Tweede Kamerleden die zich bezig houden met het cluster justitie en veiligheid zijn Malik Azmani, Arno Rutte, Foort van Oosten en Sven Koopmans. Bent u benieuwd welk onderwerp in welke portefeuille valt? Klik dan hier.

Ik kijk uit naar een positieve en energieke samenwerking.

Ruud Verkuijlen
Voorzitter