Soumaya Sahla

Tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering

Soumaya Sahla komt uit een Islamitisch religieus nest. Haar ouders hebben aan de wieg gestaan van de moskee ‘El Islam’ in Den Haag. Zelf stond zij aan de wieg van meidenvereniging ‘al Manar’ binnen die moskee om voor de rechten van meisjes en vrouwen binnen de moslimgemeenschap op te komen. Als bestuurslid van de vereniging kreeg Soumaya veel mee van wat zich in andere besturen voltrok.

Al vanaf jongs af aan memoriseerde zij de Koran en studeerde Islamitische theologie. Daarnaast volgde zij ook seculier onderwijs. Dat waren twee totaal verschillende werelden; men kan met recht spreken van parallelle samenlevingen. De gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid waren geen vanzelfsprekendheden, en zijn dat overigens nog steeds niet.

Soumaya adviseert verschillende politici en overheden op deze thema's. Naast haar studie Islamitische theologie heeft zij ook Afrikaanse studies en politicologie gestudeerd. Tevens heeft zij onderzoek gedaan naar de rol van Golfstaten in Afrika. Soumaya promoveert momenteel aan de Universiteit Leiden op het religieus-orthodox wereldbeeld; zij onderzoekt of liberaal westers denken een goed alternatief is. 

Op uitnodiging van de VN heeft Soumaya een toespraak gehouden in Saudi-Arabië over de gevaren van bepaalde Islamitische wereldbeelden. Tevens voerde zij in aanwezigheid van verschillende ministers en veiligheidsexperts een discussie met voormalige Al Qaeda leden over het belang van theologische discussie binnen de islamitische gemeenschap zelf, om op die manier radicalisering tegen te gaan. 

Volgens Soumaya is er nog steeds sprake van een sterke sociale controle binnen de (Nederlandse) Islamitische gemeenschap. Dit wordt versterkt door de bemoeienissen van onvrije landen als Saudi-Arabië en Koeweit. Via allerlei geldstromingen proberen zij de ideologische koers van de moslims in Nederland te bepalen of hebben reeds bepaald, aldus Soumaya. Deze ideologieën, het Salafisme en de Moslimbroederschap, verspreiden een geluid dat op gespannen voet staat met de westerse waarden, en is een sta-in-de-weg voor de menselijke groei. Volgens Soumaya belemmert dit tevens de integratie van moslims in Nederland. Ook is gebleken dat deze geluiden onverdraagzaam en anti-democratisch zijn, en een gevaar voor de democratische rechtsorde vormen. 

Dit zullen onder meer de onderwerpen zijn waar Soumaya als tafelvoorzitter, samen met de VVD leden en politici, over zal spreken. 

Dhr. Bolkestein is sinds 2011 de mentor van Soumaya Sahla.