Paul

Tafelvoorzitter cybercrime 

Ik ben getrouwd en heb twee inmiddels volwassen kinderen. Formeel behoor ik tot de groep gepensioneerden, maar zo voel ik het totaal niet. Ik ben nog steeds actief in het bedrijfsleven, soms  als vrijwilliger bij het opzetten van nieuwe bedrijven, soms als adviseur voor het zittend management.  Mijn achtergrond is jurist, met als afstudeerrichting Europees sociaal, economisch recht. Met die kennis ben ik eerst gaan werken in de sociale zekerheid bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor. Vrij snel na mijn start bij dat bedrijf kwam ik in aanraking met de automatisering, toen nog in de kinderschoenen. Die band is de rest van mijn werkzaam leven in stand gebleven.

Na bijna twintig jaar in de sociale zekerheid gewerkt te hebben, ben ik als ZZP’er begonnen. Het mooie ervan was dat ik met veel verschillende werelden te maken heb gehad, maar altijd met als thema de ICT. De laatste jaren is dat de wereld van de veiligheid (Politie, Brandweer, ambulance diensten, meldkamers) geworden. Een boeiende en uitdagende wereld; uiteindelijk is veiligheid een hoofdverantwoordelijkheid  van de overheid. Het zijn juist die vraagstukken die samenhangen met veiligheid en de rol van de overheid daarbij die mij erg aanspreken. Vraagstukken als wat kunnen we verbeteren en hoe ver kunnen of willen we daarin gaan.

Ik wil graag binnen de kaders van de VVD een bijdrage leveren aan het denken en het vormen van een mening over dit soort thema’s. Daarom ben ik lid geworden van het thematisch netwerk Justitie en Veiligheid. Ik ben al sinds begin van de negentiger jaren lid van de VVD en heb in die eerste jaren via de toenmalige partij commissies een bijdrage geleverd aan de discussie over de sociale zekerheid.

Ervaringen

  • Heao Amsterdam en rechtenstudie in Utrecht
  • Lid partijcommissie sociale zekerheid VVD
  • (Informatie) manager Gemeenschappelijk Administratie Kantoor  1977 - 1996
  • Directeur CVCS:  Client Volg Communicatie Stelsel 1996- 1999
  • Manager HIC : hulmiddelen informatie centrum voor gehandicapten 1999
  • Directeur  CIP: Coöperatie Informatiemanagement Politie 1999-2003
  • Plv. directeur: RIG  Ruimte Voor Geoinformatie  2006
  • Diverse interim klussen in de veiligheids-regio's, vooral op het gebied van Geo-informatie
  • Deelnemer/mede oprichter P4S 2006 - heden